Gepard Biznesu 2012

Redakcja Magazynu Przedsiębiorców "EuropejskaFirma" 05-270 Marki k. Warszawy ul. Świerkowa 2A tel./fax (22) 77 14 200 www.europejskafirma.pl przyznała naszej fiemie "ATEST" Spółka Jawna tytuł GEPARDA BIZNESU 2012.

Od 7 lad Redakcja Magazynu Przedsiębiorców prowadzi analizy sytuacji finansowej przedsiębiorców w Polsce  według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarcza im Wywiadownia Handlowa Infocredit. 

Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te. które w latach 2008 - 2011 miały każdego roku przymajmniej milion zł. przychodów, wykazywały zysk netto, w tym 7729 z branży handlowej. Do tej branży zaliczyła się nasza firma.

Na podstawie tych danych spożądzili dla nas cztery rankingi według różnych kryteriów:

1. Ranking Gepardów Biznesu 2012 według dynamiki wartości rynkowej opublikowany w Internecie pod adresem 

http://www.gepadybiznesu.pl/content/view/3266/272/

2. Ranking Efektywna Firma 2012 według efektywności (czteroletniej średniej zysku netto do przychodów operacyjnych)pod adresem

http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3268/272/

3. Ranking Potęgi Biznesu 2012 według wartości rynkowej 31 marca 2012 opublikowany w Internecie pod adresem

http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3267/272/

4. Ranking Wielki Inwestor 2012 według wartości amortyzacji w latach 2008-2011 opublikowany w Internecie pod adresem

http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/3269/272/

Z tych rankingów wynika, że nasza firma ATEST Spółka Jawna uzyskała tytuły promocyjne GEPARD BIZNESU 2012